Про нас О нас About us

 • «Городенківський сирзавод» спеціалізується на виготовленні молочної продукції починаючи з 1944 року. Сьогодні це підприємство є одним із осередків кращих традицій українського сироваріння і добре відоме сирами.

  «Городенковский сырзавод» специализируется на изготовлении молочной продукции с 1944 года. На сегодняшний день предприятие является одним из центров лучших традиций украинского сыроделия и хорошо известно своими сырами.

  Gorodenka Cheese Factory specializes in manufacturing of dairy products since 1944. Today the company is one of the centers of the best Ukrainian cheese-making traditions.

  У 2015 році «Городенківський сирзавод» отримав сертифікат відповідності системи управління безпечністю харчових продуктів вимогам міжнародного стандарту ISO 22000:2005. Цим документом засвідчено, що система управління безпечністю харчових продуктів стосовно виробництва молока, масла вершкового, продуктів кисломолочних, молока сухого, сироватки молочної сухої, сирів твердих та кисломолочних, продуктів сирних виробництва «Городенківського сирзаводу» згідно з чинними в Україні нормативними документами відповідає вимогам ДСТУ ISO 22000:2007. Даний стандарт розроблено для організацій, які бажають довести свою здатність систематично виробляти якісну продукцію, що задовольняє потреби споживача. Для «Городенківського сирзаводу» даний сертифікат є важливим фактором довіри споживачів та бізнесових партнерів.

  В 2015 году «Городенковский сырзавод» прошел сертификацию соответствия системы управления безопасностью пищевых продуктов требованиям международного стандарта ISO 22000:2007. Этим документом засвидетельствовано, что система управления безопасностью пищевых продуктов относительно производства молока, масла сливочного, продуктов кисломолочных, молока сухого, сыворотки молочной сухой, сыров твердых и кисломолочных, продуктов сырных производства «Городенковского сырзавода» согласно действующим в Украине нормативным документам соответствует требованиям ДСТУ ISO 22000: 2007. Данный стандарт разработан для организаций, желающих доказать свою способность систематически производить качественную продукцию, удовлетворяющую потребности потребителя. Для «Городенковского сырзавода» данный сертификат является важным фактором доверия потребителей и деловых партнеров».

  In 2015, Gorodenka Cheese Factory passed the certification of food safety management requirements of the international standard ISO 22000:2007.

  За роки існування «Городенківського сирзаводу» в його арсеналі назбиралось значне число відзнак та нагород, що зайвий раз підтверджує якість продукції. Завод неодноразово називали кращим на обласних ярмарках і міжнародних виставках.

  За годы существования «Городенковского сырзавода» в его арсенале накопилось значительное число отличий и наград, что лишний раз подтверждает качество продукции. Завод неоднократно называли лучшим на областных ярмарках и международных выставках.

  For the years of Gorodenka Cheese Factory operation, it has gathered a great amount of distinctions and prizes, which proves the products quality. Over and over again the factory was named the best one at the regional fairs.

  Спеціалістами «Городенківського сирзаводу» розроблено нові види продукції на основі незбираного молока без використання консервантів. Постійні інновації та багаті молочні традиції — ось що робить продукцію заводу синонімом непідробної вітчизняної добротності.

  Специалистами «Городенковского сырзавода» разработаны новые виды продукции на основе цельного молока без использования консервантов. Постоянные инновации и богатые молочные традиции — вот что делает ТМ «Здорово!» синонимом неподдельной отечественной добротности.

  Specialists of Gorodenka Cheese Plant have developed new products without using preservatives. Currently, the company changes the product line and shift to increase production of whole-milk products. Constant innovation and rich dairy tradition — that is what makes TM Zdorovo! the synonymous of genuine national merit.

  Всі найкращі традиції і сила природи сконцентровані в молочній продукції ТМ «Здорово!», під якою випускаються виключно натуральні масло, сметана, кефір, молоко тощо. Поєднання солідного досвіду молочного виробництва та знань молодих спеціалістів дозволяють виробляти завжди якісну та смачну продукцію.

  Все наилучшие традиции и сила природы сконцентрированы в молочной продукции ТМ «Здорово!», под которой производятся исключительно натуральные масло, сметана, кефир, молоко и другая молочная продукция. Сочетание солидного опыта молочного производства и знаний молодых специалистов позволяют производить всегда качественную и вкусную продукцию.

Сири тверді Сыры твердые Hard cheeses

Сир Городенка

«Городенка» 50% жиру в сухій речовині

«Городенка» 50% жира

«Gorodenka» 50%

ПродукціяСир твердий «Городенка» ПродукцияСыр твердый «Городенка» ProductGorodenka Cheese
Масова частка жиру в сухій речовині Массовая доля жира Mass fraction of fat 50%
ФормаКруг ФормаКруг FormCylinder
Сир Гауда

«Гауда» 45% жиру в сухій речовині

«Гауда» 45% жира

Gouda 45% fat

ПродукціяСир твердий «Гауда» ПродукцияСыр твердый «Гауда» ProductGouda Cheese
Масова частка жиру в сухій речовині Массовая доля жира Mass fraction of fat 45%
ФормаБрус ФормаБрус FormBrick
Сир Радомер

«Радомер» 45% жиру в сухій речовині

«Радомер» 45% жира

Radomer 45% fat

ПродукціяСир твердий «Радомер» ПродукцияСыр твердый «Радомер» ProductRadomer Cheese
Масова частка жиру в сухій речовині Массовая доля жира Mass fraction of fat 45%
ФормаКруг ФормаКруг FormCylinder
Сир Монарх

«Монарх» 50% жиру в сухій речовині

«Монарх» 50% жира

Monarch 50% fat

ПродукціяСир твердий «Монарх» з ароматом пряженого молока ПродукцияСыр твердый «Монарх» с ароматом топленого молока ProductMonarch Cheese with Baked Milk Flavor
Масова частка жиру в сухій речовині Массовая доля жира Mass fraction of fat 50%
ФормаКруг ФормаКруг FormCylinder
Сир Легенда Карпат

«Легенда Карпат» 45% жиру в сухій речовині

«Легенда Карпат» 45% жира

Legend of the Carpathians 45% fat

ПродукціяСир твердий «Легенда Карпат» ПродукцияСыр твердый «Легенда Карпат» ProductLegend of the Carpathians Hard Cheese
Масова частка жиру в сухій речовині Массовая доля жира Mass fraction of fat 45%
ФормаБрус ФормаБрус FormBrick

Продукти молоковмісні сирні тверді Продукты молокосодержащие сырные твердые Milk-containing cheese products

Продукт сирний Російський

«Російський» 50% жиру в сухій речовині

«Российский» 50% жира

Rosiysky 50% fat

ПродукціяПродукт сирний твердий «Російський» ПродукцияПродукт молокосодержащий сырный твердый «Российский» ProductRosiysky Milk-containing cheese product
Масова частка жиру в сухій речовині Массовая доля жира Mass fraction of fat 50%
ФормаКруг, брус, напівбрус ФормаКруг, брус, полубрус FormCylinder, Brick
Продукт сирний Мармуровий

«Мармуровий» 50% жиру

«Мраморный» 50% жирa

Marmurovyi 50% fat

ПродукціяПродукт сирний твердий «Мармуровий» ПродукцияПродукт молокосодержащий сырный твердый «Мраморный» ProductMarmurovyi Milk-containing cheese product
Масова частка жиру в сухій речовині Массовая доля жира Mass fraction of fat 50%
ФормаКруг, брус, напівбрус ФормаКруг, брус, полубрус FormCylinder, Brick
Продукт сирний Костромський

«Костромський» 45% жиру

«Костромской» 45% жирa

Kostromskyi 45% fat

ПродукціяПродукт сирний твердий «Костромський» ПродукцияПродукт молокосодержащий сырный твердый «Костромской» ProductKostromskyi Milk-containing cheese product
Масова частка жиру в сухій речовині Массовая доля жира Mass fraction of fat 45%
ФормаКруг ФормаКруг FormCylinder
Продукт сирний Голландський

«Голландський» 45% жиру

«Голландский» 45% жирa

Hollandskyi 45% fat

ПродукціяПродукт сирний твердий «Голландський» ПродукцияПродукт молокосодержащий сырный твердый «Голландский» ProductHollandskyi Milk-containing cheese product
Масова частка жиру в сухій речовині Массовая доля жира Mass fraction of fat 45%
ФормаБрус ФормаБрус FormBrick

Цільномолочна продукція ТМ «Здорово!» Цельномолочная продукция ТМ «Здорово!» Whole-milk products ТМ Zdorovo!

Молоко Під ТМ «Здорово» виготовляється винятково з натурального коров’ячого молока й має короткий термін зберігання — не більше 5 діб за температури 4±2°С.

Молоко ТМ «Здорово!» изготавливается исключительно из натурального коровьего молока и имеет короткий срок хранения — не более 5 суток при температуре 4±2°С.

Milk TM Zdorovo! is made exclusively from natural cow’s milk and has a short shelf life — up to 5 days at a temperature of (4±2) °C.

Молоко 3,2%

Молоко 3,2% жиру Плівка, 900 г

Молоко 3,2% жира Плёнка, 900 г

Milk 3,2% fat Film, 900 g

ПродукціяМолоко коров’яче питне пастеризоване 3,2% жиру ТМ «Здорово!» ПродукцияМолоко коровье питьевое пастеризированное3,2% жира ТМ «Здорово!» ProductMilk 3,2% fat ТМ Zdorovo!
УпаковкаПлівка УпаковкаПлёнка PackagingFilm
Маса нетто900 г Масса нетто900 г Net weight900 g
Молоко 2,5%

Молоко 2,5% жиру Плівка, 900 г

Молоко 2,5% жира Плёнка, 900 г

Milk 2,5% fat Film, 900 g

ПродукціяМолоко коров’яче питне пастеризоване 2,5% жиру ТМ «Здорово!» ПродукцияМолоко коровье питьевое пастеризированное2,5% жира ТМ «Здорово!» ProductMilk 2,5% fat ТМ Zdorovo!
УпаковкаПлівка УпаковкаПлёнка PackagingFilm
Маса нетто900 г Масса нетто900 г Net weight900 g

Сметана — корисний кисломолочний продукт, виготовлений з натурального коров’ячого молока. У складі сметани пастеризовані вершки з коров’ячого молока й закваска чистих культур молочнокислих бактерій. Термін зберігання продукту — не більше 21 доби за температури 4±2°С.

Сметана — полезный кисломолочный продукт, изготовленный из натурального коровьего молока. В составе сметаны пастеризованные сливки из коровьего молока и закваска чистых культур молочнокислых бактерий. Срок хранения продукта — не более 21 суток при температуре 4±2°С.

Sour cream is a healthy milk product made from natural cow’s milk. Sour cream consists of pasteurized cow’s milk and pure cultures of lactic acid bacteria. Shelf life — no more than 21 days at a temperature of (4±2) °C.

Сметана 20%

Сметана 20% жиру Пластиковий стакан, 350 г

Сметана 20% жира Пластиковый стакан, 350 г

Sour Cream 20% fat Plastic cup, 350 g

ПродукціяСметана 20% жиру ТМ «Здорово!» ПродукцияСметана 20% жира ТМ «Здорово!» ProductSour Cream 20% fat ТМ Zdorovo!
УпаковкаПластиковий стакан УпаковкаПластиковый стакан PackagingPlastic cup
Маса нетто350 г Масса нетто350 г Net weight350 g
Сметана 20% Плівка

Сметана 20% жиру Плівка, 400 г

Сметана 20% жира Плёнка, 400 г

Sour Cream 20% fat Film, 400 g

ПродукціяСметана 20% жиру ТМ «Здорово!» ПродукцияСметана 20% жира ТМ «Здорово!» ProductSour Cream 20% fat ТМ Zdorovo!
УпаковкаПлівка УпаковкаПлёнка PackagingFilm
Маса нетто400 г Масса нетто400 г Net weight400 g
Сметана 20% Відерко

Сметана 20% жиру Відерко, 900 г

Сметана 20% жира Ведёрко, 900 г

Sour Cream 20% fat Plastic bucket, 900 g

ПродукціяСметана 20% жиру ТМ «Здорово!» ПродукцияСметана 20% жира ТМ «Здорово!» ProductSour Cream 20% fat ТМ Zdorovo!
УпаковкаВідерко УпаковкаВедёрко PackagingPlastic bucket
Маса нетто900 г Масса нетто900 г Net weight900 g
Сметана 15%

Сметана 15% жиру Пластиковий стакан, 350 г

Сметана 15% жира Пластиковый стакан, 350 г

Sour Cream 15% fat Plastic cup, 350 g

ПродукціяСметана 15% жиру ТМ «Здорово!» ПродукцияСметана 15% жира ТМ «Здорово!» ProductSour Cream 15% fat ТМ Zdorovo!
УпаковкаПластиковий стакан УпаковкаПластиковый стакан PackagingPlastic cup
Маса нетто350 г Масса нетто350 г Net weight350 g
Сметана 15% Плівка

Сметана 15% жиру Плівка, 400 г

Сметана 15% жира Плёнка, 400 г

Sour Cream 15% fat Film, 400 g

ПродукціяСметана 15% жиру ТМ «Здорово!» ПродукцияСметана 15% жира ТМ «Здорово!» ProductSour Cream 15% fat ТМ Zdorovo!
УпаковкаПлівка УпаковкаПлёнка PackagingFilm
Маса нетто400 г Масса нетто400 г Net weight400 g
Сметана 15% Відерко

Сметана 15% жиру Відерко, 900 г

Сметана 15% жира Ведёрко, 900 г

Sour Cream 15% fat Plastic bucket, 900 g

ПродукціяСметана 15% жиру ТМ «Здорово!» ПродукцияСметана 15% жира ТМ «Здорово!» ProductSour Cream 15% fat ТМ Zdorovo!
УпаковкаВідерко УпаковкаВедёрко PackagingPlastic bucket
Маса нетто900 г Масса нетто900 г Net weight900 g

Кефір — дієтичний кисломолочний продукт змішаного бродіння. У його складі — молоко коров’яче цільне й знежирене, чисті культури молочнокислих бактерій з використанням кефірних грибків. Зберігається продукт не більше 21 доби за температури 4±2°С.

Кефир — диетический кисломолочный продукт смешанного брожения. В его составе — молоко коровье цельное и обезжиренное, чистые культуры молочнокислых бактерий с использованием кефирных грибков. Хранится продукт не более 21 суток при температуре от 4±2°С.

Kefir — a diet of mixed fermented milk product. It contains whole cow’s milk and skimmed milk, pure cultures of lactic acid bacteria with the use of kefir grains. Product is stored for not more than 21 days at a temperature of (4±2) °C.

Кефір 2,5%

Кефір 2,5% жиру Пластиковий стакан, 350 г

Кефир 2,5% жира Пластиковый стакан, 350 г

Kefir 2,5% fat Plastic cup, 350 g

ПродукціяКефір 2,5% жиру ТМ «Здорово!» ПродукцияКефир 2,5% жира ТМ «Здорово!» ProductKefir 2,5% fat ТМ Zdorovo!
УпаковкаПластиковий стакан УпаковкаПластиковый стакан PackagingPlastic cup
Маса нетто350 г Маса нетто350 г Net weight350 g
Кефір 2,5% Плівка 900 г

Кефір 2,5% жиру Плівка, 900 г

Кефир 2,5% жира Плёнка, 900 г

Kefir 2,5% fat Film, 900 g

ПродукціяКефір 2,5% жиру ТМ «Здорово!» ПродукцияКефир 2,5% жира ТМ «Здорово!» ProductKefir 2,5% fat ТМ Zdorovo!
УпаковкаПлівка УпаковкаПлёнка PackagingFilm
Маса нетто900 г Масса нетто900 г Net weight900 g
Кефір 2,5% Плівка 400 г

Кефір 2,5% жиру Плівка, 400 г

Кефир 2,5% жира Плёнка, 400 г

Kefir 2,5% fat Film, 400 g

ПродукціяКефір 2,5% жиру ТМ «Здорово!» ПродукцияКефир 2,5% жира ТМ «Здорово!» ProductKefir 2,5% fat ТМ Zdorovo!
УпаковкаПлівка УпаковкаПлёнка PackagingFilm
Маса нетто400 г Маса нетто400 г Net weight400 g
Кефір 1% Плівка 900 г

Кефір 1% жиру Плівка, 900 г

Кефир 1% жира Плёнка, 900 г

Kefir 1% fat Film, 900 g

ПродукціяКефір 1% жиру ТМ «Здорово!» ПродукцияКефир 1% жира ТМ «Здорово!» ProductKefir 1% fat ТМ Zdorovo!
УпаковкаПлівка УпаковкаПлёнка PackagingFilm
Маса нетто900 г Масса нетто900 г Net weight900 g
Кефір 1% Плівка 400 г

Кефір 1% жиру Плівка, 400 г

Кефир 1% жира Плёнка, 400 г

Kefir 1% fat Film, 400 g

ПродукціяКефір 1% жиру ТМ «Здорово!» ПродукцияКефир 1% жира ТМ «Здорово!» ProductKefir 1% fat ТМ Zdorovo!
УпаковкаПлівка УпаковкаПлёнка PackagingFilm
Маса нетто400 г Масса нетто400 г Net weight400 g

Ряжанка — цінний кисломолочний продукт із високими харчовими й лікувальними властивостями. Вона виготовляється з натурального коров’ячого пастеризованого пряженого молока, сквашеного заквасками чистих культур молочнокислих бактерій. Термін зберігання ряжанки — не більше 21 доби за температури від 0 до 6°С.

Ряженка — ценный кисломолочный продукт с высокими пищевыми и лечебными свойствами. Она производится из натурального коровьего пастеризованного топленого молока, сквашенного заквасками чистых культур молочнокислых бактерий. Срок хранения ряженки — не более 14 суток при температуре от 0 до 6°С.

Ryazhenka is a valuable dairy product with high nutritional and medicinal properties. It is made of pasteurized cow’s natural baked milk, fermented cultures of pure cultures of lactic acid bacteria. Shelf life of ryazhenka is no more than 21 days at a temperature of (4±2) °C.

Ряжанка 3,2%

Ряжанка 3,2% жиру Пластиковий стакан, 350 г

Ряженка 3,2% жира Пластиковый стакан, 450 г

Ryazhenka 3,2% fat Plastic cup, 450 г

ПродукціяРяжанка 3,2% жиру ТМ «Здорово!» ПродукцияРяженка 3,2% жира ТМ «Здорово!» ProductRyazhenka 3,2% fat ТМ Zdorovo!
УпаковкаПластиковий стакан УпаковкаПластиковый стакан PackagingPlastic cup
Маса нетто350 г Маса нетто350 г Net weight350 g
Ряжанка 3,2% Плівка 400 г

Ряжанка 3,2% жиру Плівка, 400 г

Ряженка 3,2% жира Плёнка, 400 г

Ryazhenka 3,2% fat Film, 400 g

ПродукціяРяжанка 3,2% жиру ТМ «Здорово!» ПродукцияРяженка 3,2% жира ТМ «Здорово!» ProductRyazhenka 3,2% fat ТМ Zdorovo!
УпаковкаПлівка УпаковкаПлёнка PackagingFilm
Маса нетто400 г Масса нетто400 г Net weight400 g

Йогурт – корисний і смачний кисломолочний продукт. Для йогуртів ТМ «Здорово!» використовуються виключно натуральні наповнювачі зі шматочками фруктів та ягід.

Йогурт – полезный и вкусный кисломолочный продукт. Для йогуртов ТМ «Здорово!» используются исключительно натуральные наполнители с кусочками фруктов и ягод.

Yogurt is a useful and delicious fermented milk product. For yoghurts TM Zdorovo! only natural fillers with pieces of fruit and berries are used.

Йогурт Полуниця 2,5%

Йогурт з плодово-ягідним наповнювачем «Полуниця» 2,5% жиру Плівка, 400 г

Йогурт с плодово-ягодным наполнителем «Клубника» 2,5% жира Плёнка, 400 г

Strawberry Yogurt 2,5% fat Film, 400 g

ПродукціяЙогурт з наповнювачем «Полуниця» 2,5% жиру ТМ «Здорово!» ПродукцияЙогурт с плодово-ягодным наполнителем «Клубника» 2,5% жира ТМ «Здорово!» ProductStrawberry Yogurt 2,5% fat ТМ Zdorovo!
УпаковкаПлівка УпаковкаПлёнка PackagingFilm
Маса нетто400 г Масса нетто400 г Net weight400 g
Йогурт Персик–Маракуйя 2,5%

Йогурт з плодово-ягідним наповнювачем «Персик–Маракуйя» 2,5% жиру Плівка, 400 г

Йогурт с плодово-ягодным наполнителем «Персик–Маракуйя» 2,5% жира Плёнка, 400 г

Peach and Passion Fruit Yogurt 2,5% fat Film, 400 g

ПродукціяЙогурт з наповнювачем «Персик–Маракуйя» 2,5% жиру ТМ «Здорово!» ПродукцияЙогурт с плодово-ягодным наполнителем «Персик–Маракуйя» 2,5% жира ТМ «Здорово!» ProductPeach and Passion Fruit Yogurt 2,5% fat ТМ Zdorovo!
УпаковкаПлівка УпаковкаПлёнка PackagingFilm
Маса нетто400 г Масса нетто400 г Net weight400 g
Йогурт Чорниця 2,5%

Йогурт з плодово-ягідним наповнювачем «Чорниця» 2,5% жиру Плівка, 400 г

Йогурт с плодово-ягодным наполнителем «Черника» 2,5% жира Плёнка, 400 г

Bilberry Yogurt 2,5% fat Film, 400 g

ПродукціяЙогурт з наповнювачем «Чорниця» 2,5% жиру ТМ «Здорово!» ПродукцияЙогурт с плодово-ягодным наполнителем «Черника» 2,5% жира ТМ «Здорово!» ProductBilberry Yogurt 2,5% fat ТМ Zdorovo!
УпаковкаПлівка УпаковкаПлёнка PackagingFilm
Маса нетто400 г Маса нетто400 г Net weight400 g

Сир кисломолочний виготовляється за традиційною технологією з натурального коров’ячого цільного й знежиреного молока з додаванням чистих культур молочнокислих бактерій. Продукт має м’яку й ніжну консистенцію білого кольору й приємний кисломолочний смак та зберігається не більше 7 діб за температури 4±2°С.

Творог производится по традиционной технологии из натурального коровьего цельного и обезжиренного молока с добавлением чистых культур молочнокислых бактерий. Это продукт с мягкой, нежной консистенцией белого цвета и приятным кисломолочным вкусом, который хранится не более 7 суток при температуре 4±2°С.

Cottage cheese is made by the traditional technology of natural cow’s whole and skimmed milk with pure cultures of lactic acid bacteria. A product with a soft, delicate texture and nice white yogurt flavor is not stored for more than 7 days at a temperature of (4±2) ° C.

Сир кисломолочний 9%

Сир кисломолочний 9% жиру Еколін, 200 г

Творог 9% жира Эколин, 200 г

Cottage Cheese 9% fat Ecolean, 200 g

ПродукціяСир кисломолочний 9% жиру ТМ «Здорово!» ПродукцияТворог 9% жира ТМ «Здорово!» ProductCottage Cheese 9% fat ТМ Zdorovo!
УпаковкаЕколін УпаковкаЭколин PackagingEcolean
Маса нетто200 г Маса нетто200 г Net weight200 g
Сир кисломолочний 5%

Сир кисломолочний 5% жиру Еколін, 200 г

Творог 5% жира Эколин, 200 г

Cottage Cheese 5% fat Ecolean, 200 g

ПродукціяСир кисломолочний 5% жиру ТМ «Здорово!» ПродукцияТворог 5% жира ТМ «Здорово!» ProductCottage Cheese 5% fat ТМ Zdorovo!
УпаковкаЕколін УпаковкаЭколин PackagingEcolean
Маса нетто200 г Маса нетто200 г Net weight200 g

Сирок з родзинками ТМ «Здорово» — натуральний і смачний продукт, до складу якого входять кисломолочний сир, цукор, родзинки, ванілін. Сирок має однорідну, у міру густу консистенцію й чистий кисломолочний смак. Зберігається продукт не більш 7 діб за температури 4±2°С.

Сырок с изюмом ТМ «Здорово!» — натуральный и вкусный продукт, в состав которого входят кисломолочный сыр, сахар, изюм, ванилин. Сырок имеет однородную, в меру густую консистенцию и чистый кисломолочный вкус. Хранится продукт не более 7 суток при температуре 4±2°С.

Cottage cheese with raisins TM Zdorovo is a natural and delicious product, which consists of fermented cheese, sugar, raisins, vanilla. Cottage cheese has a uniform, moderately thick consistency and a clean dairy flavor. The product can be stored for not more than 7 days at a temperature of (4±2) °C.

Сирок солодкий з родзинками 8%

Сирок солодкий з родзинками 8% жиру Еколін, 200 г

Сырок с изюмом 8% жира Эколин, 200 г

Cottage cheese with raisin 8% fat Ecolean, 200 g

ПродукціяСирок солодкий з родзинками 8% жиру ТМ «Здорово!» ПродукцияСырок с изюмом 8% жира ТМ «Здорово!» ProductCottage cheese with raisin 8% fat ТМ Zdorovo!
УпаковкаЕколін УпаковкаЭколин PackagingEcolean
Маса нетто200 г Масса нетто200 г Net weight200 g

Масло солодковершкове ТМ «Здорово!» Масло сливочное ТМ «Здорово!» Butter ТМ Zdorovo!

Масло солодковершкове ТМ «Здорово!» складається виключно з вершків, отриманих з натурального коров’ячого молока, і виготовляється відповідно до ДСТУ 4399:2005. Зберігається продукт від 35 до 75 днів при температурі від 0 до -18°С.

Масло сливочное ТМ «Здорово!» состоит из сливок, полученных из натурального коровьего молока, и изготавливается в соответствии с ДСТУ 4399:2005. Хранится продукт от 35 до 75 дней при температуре от 0 до -18°С.

Butter consists of cream obtained from natural cow’s milk, and is manufactured in accordance with Ukrainian DSTU 4399:2005. The product can be stored from 35 to 75 days at a temperature of from 0 to -18°C.

Масло екстра 82,5%

Масло солодковершкове екстра 82,5% жиру брикет

Масло сливочное экстра 82,5% жира брикет

Butter 82,5% fat Foil, 200 g

ПродукціяМасло солодковершкове екстра 82,5% жиру ТМ «Здорово!» брикет ПродукцияМасло сливочное экстра 82,5% жира ТМ «Здорово!» брикет ProductButter 82,5% fat ТМ Zdorovo! pack
УпаковкаФольга УпаковкаФольга PackagingFoil
Маса нетто200 г Масса нетто200 г Net weight200 g
Масло селянське 72,5%%

Масло солодковершкове селянське 72,5%% жиру брикет

Масло сливочное крестьянское 72,5% жира брикет

Butter 72,5% fat Foil, 200 g

ПродукціяМасло солодковершкове селянське 72,5%% жиру ТМ «Здорово!» брикет ПродукцияМасло сливочное крестьянское 72,5% жира ТМ «Здорово!» брикет ProductButter 72,5% fat ТМ Zdorovo! pack
УпаковкаФольга УпаковкаФольга PackagingFoil
Маса нетто200 г Масса нетто200 г Net weight200 g
Масло селянське 72,5% моноліт

Масло солодковершкове селянське 72,5% жиру моноліт

Масло сливочное крестьянское 72,5% жира монолит

Butter 72,5% fat Bulk

ПродукціяМасло солодковершкове селянське 72,5% жиру ТМ «Здорово!» моноліт ПродукцияМасло сливочное крестьянское 72,5% жира ТМ «Здорово!» монолит ProductButter 72,5% fat ТМ Zdorovo! Bulk
УпаковкаМоноліт в ящику УпаковкаМонолит в ящике PackagingBulk in a box
Маса нетто5 кг / 10 кг / 20 кг Масса нетто5 кг / 10 кг / 20 кг Net weight5 kg / 10 kg / 20 kg

Сухі молочні продукти Сухие молочные продукты Milk powders

Суха молочна сироватка демінералізована

Суха молочна сироватка демінералізована

Сухая молочная сыворотка деминерализированная

Demineralized whey powder

ПродукціяСуха молочна сироватка демінералізована ПродукцияСухая молочная сыворотка деминерализированная ProductDemineralized whey powder
УпаковкаПаперовий мішок з поліетиленовим вкладишем УпаковкаБумажный мешок с полиэтиленовым вкладышем PackagingPaper bag with polyethylene inner bag
Маса нетто25 кг Масса нетто25 кг Net weight25 kg
Сухе знежирене молоко

Сухе знежирене молоко

Сухое обезжиренное молоко

Skimmed milk powder

ПродукціяСухе знежирене молоко 1,5% жиру ПродукцияСухое обезжиренное молоко 1,5% жира ProductSkimmed milk powder 1.5% fat
УпаковкаПаперовий мішок з поліетиленовим вкладишем УпаковкаБумажный мешок с полиэтиленовым вкладышем PackagingPaper bag with polyethylene inner bag
Маса нетто25 кг Масса нетто25 кг Net weight25 kg
Сухе цільне молоко

Сухе цільне молоко

Сухое цельное молоко

Whole milk powder

ПродукціяСухе цільне молоко 26% жиру ПродукцияСухое цельное молоко 26% жира ProductWhole milk powder 26% fat
УпаковкаПаперовий мішок з поліетиленовим вкладишем УпаковкаБумажный мешок с полиэтиленовым вкладышем PackagingPaper bag with polyethylene inner bag
Маса нетто25 кг Масса нетто25 кг Net weight25 kg
Сухі вершки

Сухі вершки

Сухие сливки

Cream powder

ПродукціяСухі вершки 42% жиру ПродукцияСухие сливки 42% жира ProductCream powder 42% fat
УпаковкаПаперовий мішок з поліетиленовим вкладишем УпаковкаБумажный мешок с полиэтиленовым вкладышем PackagingPaper bag with polyethylene inner bag
Маса нетто25 кг Масса нетто25 кг Net weight25 kg